قالب گلگیر بست مخفی

قالب گلگیر بست مخفی

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب گلگیر بست مخفی است. که به اختصار شرح داده می شود.این نوع قالب یک قالب فلزی است که ...

قالب درب کنسرو

قالب درب کنسرو

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب شماره 13 است. که به اختصار شرح داده می شود.     طراحی سایت معتبر و حرفه ای با ...

قطعه اسپیسر

قطعه اسپیسر

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب قطعه اسپیسر است. که به اختصار شرح داده می شود.     طراحی سایت معتبر و حرفه ای ...

قالب شماره 2

قالب شماره 2

قالب شماره 2 قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب شماره 2  است. که به اختصار شرح داده می شود....

قطعه اتصالات

قطعه اتصالات

  قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه کارهای این شرکت ، قالب قطعه ی اتصالات  است. که به اختصار شرح داده می شود.  طراحی سایت نام محصول :قطعه ...

قالب جاریکایی منبع اب

قالب جاریکایی منبع اب

  جا ریکایی و مهره ی منبع اب(قالب بادی) قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی،قالب جاریکایی و مهره ی منبع ...

قالب منبع آب-قالب بادی

قالب منبع آب-قالب بادی

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب منبع آب (قالب بادی) است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول :  قالب منبع ...

قالب چراغ خطر کامیون

قالب چراغ خطر کامیون

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه کارهای این شرکت ، قالب چراغ خطر کامیون است. که به اختصار شرح داده می شود.  طراحی سایت نام محصول: قالب چراغ ...

چراغ منعطف بغل کامیون

چراغ منعطف بغل کامیون

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب چراغ منعطف بغل کامیون است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: چراغ منعطف بغل ...

قالب واشر با جنس فنر

قالب واشر با جنس فنر

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی،قالب واشر فنری  است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول : قالب واشر فنری متریال : ...

بست گلگیر

بست گلگیر

قالب فلزی بست گلگیر قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب فلزی بست گلگیر است. که به اختصار شرح داده ...

قالب پایه تزیینی لوله

قالب پایه تزیینی لوله

قالب پایه تزیینی لوله قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب پایه تزیینی لوله است. که به اختصار شرح داده ...

قالب فلزی کرنر سی

قالب فلزی کرنر سی

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه کار های این قالب سازی، قالب واسط  فلزی کرنر سی است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: قالب واسط فلزی ...

قالب لوله ای سیمان

قالب لوله ای سیمان

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه کار های این قالب سازی، قالب لوله ای تست سیمان است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: قطعه ی لوله ...

قالب سبد

قالب سبد

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب سبد همه کاره است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: قالب سبد همه کاره  ...

قالب بوگیر کاسه ای

قالب بوگیر کاسه ای

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب بوگیر کاسه ای است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول : قالب بوگیر کاسه ...

قالب دایکاست کابلی

قالب دایکاست کابلی

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی،قالب دایکاست کابلی است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: قالب دایکاست کابلی متریال: دارای دو ...

قالب نگه دار سینی

قالب نگه دار سینی

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب نگه دار سینی جهت نظم دادن به سیم ها است. که به اختصار شرح داده می شود. ...

قالب کاپ

قالب کاپ

قالب کاپ قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب کاپ  است. که به اختصار شرح داده می شود.    ...

پایه مفصلی میز

پایه مفصلی میز

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی ، قالب پایه مفصلی میز است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول: پایه مفصلی ...

قالب در پوش منبع آب

قالب در پوش منبع آب

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب درپوش منبع آب بادی است. که به اختصار شرح داده می شود. نام محصول : قالب ...

قالب شیر منبع آب

قالب شیر منبع آب

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی،قالب شیر منبع آب است. که به اختصار شرح داده می شود.نام محصول: قالب شیر منبع اب    ...

قالب چراغ بغل اسکانیا

قالب چراغ بغل اسکانیا

قالب چراغ بغل اسکانیا قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه کارهای این شرکت ،قالب چراغ بغل اسکانیا است. که به اختصار شرح داده می شود....

قالب بوگیر فشاری

قالب بوگیر فشاری

قالب بوگیر فشاری قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی قالب بوگیر فشاری  است. که به اختصار شرح داده میشود. نام ...

قالب پایه رگلاژی

قالب پایه رگلاژی

قالب پایه رگلاژی قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی قالب پایه رگلاژی است. که به اختصار شرح داده میشود. نام ...

قالب لیوان مخصوص قرص

قالب لیوان مخصوص قرص

قالب لیوان قرص قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی، قالب لیوان مخصوص قرص است. که به اختصار شرح داده میشود. ...

قالب حرکتی ننو کودک

قالب حرکتی ننو کودک

قالب برای حرکت ننو کودک قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی قالب حرکتی ننو کودک است. که به اختصار شرح ...

قالب چرخ خرید

قالب چرخ خرید

قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های های این قالب سازی، قالب چرخ خرید است. که به اختصار شرح داده میشود: نام محصول :  چرخ خرید متریال:  ...

قالب نگه دار لامپ LED

قالب نگه دار لامپ LED

قالب نگه دار لامپ LED قالب سازی کارافن، متخصص ساخت انواع قالب در صنایع مختلف در ایران می باشد. یکی از نمونه قالب های این قالب سازی قالب نگه دار لامپ LED  است. که به اختصار ...

درباره ما


 قالب سازی کارافن با استفاده از مجهزترین و مدرنترین دستگاه ها اقدام به ساخت وتولید قطعات خودرو،پزشکی ،کشتی رانی،هواپیمایی و…با بالاترین کیفیت کرده است وبه عنوان یکی از موفق ترین قالب سازی در ایران می باشد. 

آخرین مقالات


پلی پروپیلن pp

پلی پروپیلن pp

تمامی حقوق برای سایت قالب سازی کارافن محفوظ می باشد. طراحی سایت و سئو سایت با گروه فراتاپ

تماس
چت با ما