نام محصول : قالب فلزی بست گلگیر برای کامیون    |  متریال: فلز آهن

ویژگی: این قالب به عنوان بست گلگیر کاربرد دارد. برای تنظیم ارتفاع گلگیر در فواصل مختلف سال از این قطعه استفاده می شود. این قالب بست گلگیر در اندازه و ابعاد مختلف برای انواع ماشین های کامیون موجود می باشد.