نام محصول :جا ریکایی و مهره ی قالب منبع اب (قالب بادی)  | متریال: متریال مهره پلی آمید، و بدنه ی جا ریکایی PP

ویژگی: قالب جاریکایی و مهره ی قالب منبع اب (قالب بادی) به یکدیگر متصل می شوند. پس از اتصال این دوقطعه به یکدیگر به بدنه ی قالب منبع اب بادی متصل می شوند. انتهای این قالب بسته می باشد، تا مایع ریکا داخل منبع ریخته نشود.