نمونه کار ها

قالب در پوش مداد تراش

0

توضیحات

قالب سازی پلاستیک مجموعه قالب سبد جوجه کشی

تماس با قالبسازی کارافن