نمونه کار ها

قالب سازی قطعه تزریق شده جا کپسولی آتش نشانی ماموت

0

توضیحات

قالب سازی ماشینکاری مدل مسی

تماس با قالبسازی کارافن