نام محصول : قالب بوگیر کاسه ای  |  متریال: دارای دو قسمت بدنه و درب که هر دو از جنس  PP می باشد.

ویژگی: این قطعه به عنوان قالب بوگیر استفاده می شود. و قابلیت حرکت و جا بجا شدن دارد تا منافذ خروجی بو بزرگ و یا کوچک شوند.