نام قالب: قالب تسمه خور درب اسانسور  |  متریال: پلی امید

ویژگی : این قطعه  برای درب اسانسور می باشد ، که با تسمه ای که از داخل آن عبور می کند باعث باز و بسته شدن درب اسانسور می شود.