نام محصول: قالب دایکاست کابلی  |  متریال: دارای دو قسمت  بدنه آلومینیوم،  درب کار فلز آهن (قالب فون ماتریس)

ویژگی: این قطعه دارای ساختار یک دست می باشد (قالبی یک تکه و بدون جوش های مکرر است.)