نام محصول : سر پوش  محافظتی-تزیینی پروفیل  | متریال:—

ویژگی : این قطعه به عنوان سرپوش انتهای انواع پروفیل ها استفاده می شود، تا هنگام برخورد دست به انتهای این پروفیل ها دست آسیب نبیند. علاوه بر این بر زیبایی جلوه ی کار نیز می افزاید.