نام محصول: قطعه ی فلزی سم ماتریس نام دیگر  کرنر سی  |  متریال: فلز آهن

ویژگی : این قطعه یک قطعه ی پر کاربرد در تاسیسات است ، از این قطعه به عنوان یک واسط در  تاسیسات استفاده می شود. تا تسمه ها با نظم و بدون قطعی بر روی دیوار نصب شوند.