نام محصول: قطعه بدنه مایع دست شویی اتومات

متریال: دگالون

ویژگی: این قالب به صورت اتوماتیکی  و پیشرفته عمل کرده و از تماس دست برای استفاده از مایع دست شویی در مکان ها ی عمومی و خصوصی جلوگیری می کند.