نام محصول: قالب قطعه نگه دارنده  لوله در آسانسور

متریال: ای بی اس (abs)

ویژگی: این قطعه برای نگه داری انواع لوله و قطعات دیگر در اسانسور کاربرد دارد.  این قطعه که به حالت نیم دایره ای می باشد. بر روی لوله قرار گرفته و با پیچ به بدنه ی اسانسور بست می شود. تا لوله ها در اسانسور محکم و بدون حرکت قرار گیرند.