نام محصول : نگه دار لوازم بهداشتی  |  متریال: pp   

ویژگی : این قطعه در دو اندازه بزرگ و کوچک موجود است و به بدنه ی فلزی متصل می شود ،که  در حمام به عنوان محافظ اوازم بهداشتی استفاده می شود.