نام محصول : پایه زمینی پروفیل و تسمه  تاسیسات  |  متریال:فلز اهن و سم ماتریس

ویژگی: با استفاده از این قالب در تاسیسات دیگر نیازی به کندن زمین نیست، و به راحتی میتوان قطعات را اسمبلی کرد.