نام محصول: قالب پایه u نگه دارنده در پروژکتور

متریال: پلی کربنات

ویژگی: از این پایه برای تنظیم نور در صفحه های پروژکتور استفاده می شود. که به بدنه متصل است و با عقب و جلو بردن صفحه پروژکتور با استفاده از پیچ داخلی جهت نور تنظیم می شود.