نام محصول :   قالب چراغ بغل اسکانیا  |  متریال : دگالون

ویژگی : این قطعه به عنوان چراغ در ماشین های اسکانیا به کار برده می شود. که بر روی بدنه ی ماشین ها وصل می شود. جنس رویه کار دگالون می باشد، که این متریال دارای سطح شفاف می باشد و نسبت به گرما مقاوم بوده و با حرارت تغییر رنگ نمی دهد .