نام محصول: قالب چراغ خطر کامیون  |  متریال: دارای دو قسمت قسمت زیرین ABS  (ای بی اس) و قسمت رویی دگالون

ویژگی: برای نشان دادن اقدام راننده (دنده عقب و یا ترمز) این چراغ مناسب است. که برای هر اقدام یک قسمت مشخصی از چراغ روشن می شود.