نام قالب: قالب کاپ برای Nicu  | متریال : قسمت روی کار دگالون و قسمت زیرین آومینویم

ویژگی : قالب کاپ Nicu با داشتن قسمت ورودی و خروجی آب گرم را در خود نگه می دارد تا هوای مرطوب تولید کرده تا بیماران که مشکل تنفسی دارند به راحتی نفس بکشند.