نام محصول :قطعه اتصالات  |  متریال: فلز آهن

ویژگی : این قطعه از دو قسمت تشکیل شده است در تاسیسات بسیار کاربردی است تا به تسمه ها نظم دهد و بدون آشفتگی در یک راستا حرکت کنند .متریال این قطعه فلز آهن می باشد که از دو قالب برش و قالب خم تشکیل شده است.