نام محصول: قطعه اسپیسر

متریال: —

ویژگی: این قطعه به عنوان پر کننده فاصله ی کف چراغ و کیت داخل چراغ است. که باعث می شود چسب کمتری استفاده شود و پس از آب بندی با چسب سیلیکونی، مانع از ورود آب به داخل چراغ  می شود.