نام محصول: پایه چراغ ترمز کامیون

متریال: پلی امید

ویژگی: این قطعه پایه پشتی چراغ های استاپ انواع ماشین های کامبون می باشد. که کیت ها و چراغ ها بر روی این قطعه سوار می شوند و به روش اولتراسونیک قطعات به یک دیگر متصل می شوند. که باعث می شود ،دیگر هیچ ماده ی بیرونی نمی تواند وارد این قطعه شود.